Sygnalista to osoba, która informuje o nieprawidłowościach w miejscu swojego zatrudnienia lub w instytucji, w której działa. Jest to postać bardzo ważna w funkcjonowaniu każdej społeczności, ponieważ dzięki niej możliwe jest wykrycie i zakończenie nadużyć oraz przestępstw. Niestety, sygnaliści często są narażeni na represje ze strony osób, które ujawnili, dlatego bardzo ważne jest, aby chronić ich przed ewentualnymi konsekwencjami swoich działań.

Stan ustawy

Niestety, do tej pory (stan na 31 sierpnia 2022) w Polsce nie ma jeszcze ustawy, która jednoznacznie określałaby kim jest sygnalista i jakie ma prawa. W konsekwencji, sygnaliści często pozostają bez odpowiedniej ochrony i są narażeni na różnego rodzaju represje ze strony osób, które ujawnili. Dlatego tak ważne jest, aby ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa została jak najszybciej wprowadzona w życie.

Ustawa o sygnalistach – co to jest i kogo dotyczy?

ustawa o sygnalistach

Sygnalista to osoba, która zgłasza naruszenie prawa lub nieprawidłowość w miejscu pracy. W Polsce obecnie trwają prace nad ustawą, która ma chronić takie osoby przed represjami ze strony pracodawcy lub innych osób. Projekt ustawy oznaczony jest numerem UC101 i został zaprezentowany 7 lipca 2022 roku.

Głównym celem ustawy o ochronie sygnalistów jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dla osób, które zgłaszają naruszenie prawa lub nieprawidłowość w miejscu pracy. Ma to umożliwić swobodne i bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości, co przyczyni się do poprawy jakości pracy i środowiska zawodowego.

Ustawa o ochronie sygnalistów przyniesie wiele korzyści. Większe bezpieczeństwo dla osób zgłaszających nieprawidłowości, co zwiększy liczbę zgłoszeń i poprawi jakość środowiska pracy oraz ułatwienie procesu zgłaszania nieprawidłowości.