AEO to skrót od angielskiej nazwy Authorized Economic Operator, czyli uprawniony operator ekonomiczny. Jest to program wprowadzony przez Światową Organizację Celną (WCO), którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu towarów między państwami.

Czym jest AEO?

AEO to status przyznawany przedsiębiorcom, którzy spełniają określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa, które uzyskały status AEO, są uznawane za zaufane i godne zaufania w oczach władz celnych.

Więcej o AEO tutaj

Korzyści z posiadania statusu AEO

Posiadanie statusu AEO wiąże się z kilkoma korzyściami dla przedsiębiorstw. Po pierwsze, firmy AEO mają uprzywilejowane traktowanie przy kontrolach celnych i innych kontrolach bezpieczeństwa, co oznacza krótszy czas oczekiwania na procedury celne i mniejsze ryzyko opóźnień w transporcie.

Po drugie, status AEO jest uznawany na całym świecie, co umożliwia łatwiejszy i bardziej efektywny obrót towarów między państwami. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży i poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Po trzecie, status AEO jest często wykorzystywany jako dodatkowy atut przy ubieganiu się o kontrakty i udzielanie zamówień publicznych, co może pomóc w rozwoju biznesu.