Zarządy i rady nadzorcze spółek handlowych do tej pory miały do wykonania ogrom zadania. Teraz – po wprowadzonej reformie – ich odpowiedzialność okaże się jeszcze większa. Całkiem możliwe, że teraz przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, będą oni korzystać z porad specjalistów, którzy są w stanie wypowiedzieć się na tematy ekonomiczne, prawnicze, itd.

13 października 2022

Reforma KSH weszła w życie 13 października 2022 roku. Dokument jest bardzo obszerny, ale można go streścić do trzech głównych tematów. Jeden z nich odnosi się do przepisów dotyczących grup spółek. Mówi się o tym w skrócie prawo koncernowe. Drugi z ważnych tematów to tzw. „business judgement rule”. Są to przepisy, które mówią o nakazie wykonywania biznesowej oceny sytuacji przez zarząd. Trzecia kwestia dotyczyła poszerzenia obowiązków rady nadzorczej. Zgodnie z nimi, rada ma się od teraz wykazywać zdecydowanie większą aktywnością.

Pozytywne zmiany

Reforma Kodeksu Spółek Handlowych to temat, który wciąż jest szeroko omawiany na JDP-LAW. Pomimo tego, że już od kilku miesięcy wprowadzona jest ona w życie, a spółki są zobowiązane dopasować się do niej. Niektórzy negatywnie wprowadzają się o tych zmianach. Nie brakuje jednak osób, które twierdzą, że reforma przyniesie ze sobą ogrom korzyści. Jedna z nich może odnosić się do odpowiedzialności spółki za wyrządzone szkody lub też o wydawanie poleceń podmiotom poległym. Może ciężko przyzwyczaić się do zmian, ale są one potrzebne po to, aby poszczególne firmy mogły lepiej funkcjonować w obecnych czasach.