Okazuje się, że w naszym kraju udział aut elektrycznych w ogólnej liczbie zarejestrowanych nowych samochodów wynosił niespełna 2 procent. Oczywiście na tle innych państw europejskich, nie można mówić tu od pozytywnym wyniku. Polska uplasowała się na piątym miejscu od końca w rankingu elektromobilności  w Europie.

Dane ACEA

elektromobilność w Polsce

ACEA to stowarzyszenie, które bada poziom liczby aut elektrycznych i ich udział, a także warunki ich nabywania. Zgodnie z danymi, które zostały przez nich przekazane, niski wskaźnik elektromobilności w Polsce może przede wszystkim wynikać z faktu, że o wiele niższy jest również poziom PKB na jednego mieszkańca w naszym kraju. Oznacza to również niższy poziom życia. Tak naprawdę na zachodzie Europy, dwa lata temu czyli w 2020 roku auta elektryczne mogły pochwalić się najwyższym odsetkiem spośród wszystkich pojazdów, które są rejestrowane. Co ciekawe, kraje te mogą pochwalić się jednym z najwyższych możliwych PKB per capita. Mówiąc o elektromobilności w Polsce można porównać ją do Szwecji. W naszym kraju współczynnik zarejestrowanych aut elektryczny wynosił niespełna dwa procent, podczas gdy w Królestwie Szwecji utrzymywał się on na poziomie ponad 32 procent. W tym wypadku z pewnością nie można mówić o zadowalającym wyniku naszego kraju, na tle innych europejskich potęg. Tak naprawdę plasujemy się mocno z tyłu pod względem elektromobilności i ciężko spekulować, czy sytuacja ta w najbliższym czasie ulegnie zmianie.

Elektromobilność w Polsce i w Unii Europejskiej

Warto również porównać elektromobilność w Polsce do ogólnego wskaźnika Unii Europejskiej. Współczynnik rejestracji aut w UE z napędem elektrycznym wyniósł w finalnym rozrachunku około 10,5 procent. Niemniej jednak poniżej tego progu znalazło się aż 18 unijnych państw w tym także i Polska. Co gorsza nasz kraj znalazł się w niechlubnym gronie krajów, w których współczynnik ten nie przekroczył nawet 3 procent. Co ciekawe jednak, większość tych państw stanowiły te, które podobnie jak Polska przystąpiły do Unii Europejskiej po roku 2004.