Prawa reklamy to zbiór przepisów prawnych regulujących działania związane z reklamą. Mają one na celu ochronę konsumentów przed wprowadzającymi w błąd informacjami oraz zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku.

Co to jest reklama i kiedy jest stosowana?

Reklama to forma komunikacji marketingowej, której celem jest promowanie produktów, usług lub idei poprzez przekazywanie informacji o nich i zachęcanie do ich zakupu, lub skorzystania. Może być skierowana do szerokiej publiczności lub do określonej grupy docelowej.

Reklama jest stosowana w celu zwiększenia świadomości marki i produktów, promocji ich cech i korzyści, budowania wizerunku firmy, pozyskiwania nowych klientów i zwiększenia sprzedaży. Realizowana może być na różne sposoby, w tym za pomocą mediów tradycyjnych, takich jak telewizja, radio, prasa, plakaty i ulotki, oraz za pomocą mediów cyfrowych, takich jak internet, media społecznościowe i aplikacje mobilne.

http://jdp-law.pl/ip-it-prawo-reklamy-i-mediow/

Co regulują prawa reklamy?

W zależności od kraju, prawa reklamy mogą różnić się szczegółami, ale w ogólnym zakresie regulują m.in.:

  • Zakaz wprowadzania w błąd lub wprowadzania konsumentów w błąd za pomocą fałszywych, lub nieprecyzyjnych informacji.
  • Zakaz stosowania w reklamie praktyk nieetycznych, np. wykorzystywanie strachu, agresji lub seksualizacji w celu przyciągnięcia uwagi.
  • Wymaganie oznaczania reklam jako takich, aby konsumenci mieli jasność, że prezentowane informacje są reklamą.
  • Ograniczenia w zakresie reklamy dla określonych produktów, np. alkoholu lub wyrobów tytoniowych, w szczególności w kontekście osób nieletnich.
  • Wymaganie uzyskania zgody lub zgody przedstawiciela prawnego, jeśli w reklamie pojawiają się wizerunki osób, zwłaszcza dzieci.